FILTRO
Emaitzak: 0
| |Datu pertsonalen babesa, DBLOaren arabera

MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-k, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du www.morgancrea.net webguneko formularioen bidez jasotzen diren datu pertsonalak MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-ren zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi automatizatu espezifikoetan sartzen direla.

Datu pertsonalak bildu eta modu automatizatuan tratatzearen helburua da merkataritza-harremana mantentzea eta MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-ren berezko informazio-, prestakuntza- eta aholkularitza-lanak eta bestelako jarduerak egitea.

Datu horiek beharrezkoak diren erakundeei baino ez zaizkie lagako, lehen adierazitako helburua betetzeko helburu bakarrarekin.

MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L. enpresak datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu hori pertsona fisikoen babesari buruzkoa da, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio askeari dagokienez.

Erabiltzaileak edozein unetan baliatu ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) aitortutako atzipen-, aurkaritza-, zuzenketa- eta deuseztapen-eskubideak. Eskubide horiek erabiltzaileak berak erabil ditzake info@morgancrea.net helbidera idatziz edo helbide honetan: SORALUZE 1-2.a EZKERRA - 20003 DONOSTIA (GIPUZKOA).

Erabiltzaileak adierazten du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta datu horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, aldaketen berri MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ri emanez.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

Zer helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.n, bildutako zure datu pertsonalak www.morgancrea.net webgunearen bidez tratatuko ditugu, honako helburu hauekin:

  1. MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ren bidez eskainitako ondasunak eta zerbitzuak kontratatuz gero, kontratu-harremana mantentzeko, bai eta zerbitzuaren kudeaketa, administrazioa, informazioa, prestazioa eta hobekuntza ere.
  2. Eskatutako informazioa bidaltzea www.morgancrea.net webgunean dauden inprimakien bidez.
  3. MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ren eta sektorearen buletinak (newsletter-ak) eta sustapenen eta/edo publizitatearen merkataritza-komunikazioak bidaltzea.

Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan aurka egin diezaiokezula komunikazio komertzialak bidaltzeari, aurretik adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Erregistro horien eremuak nahitaez bete behar dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

Zenbat denboraz gordetzen dira bildutako datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean edo horiek ezabatzea eskatzen ez den bitartean gordeko dira, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak eragin ditzakeen epean.

Legitimazioa:

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten honako oinarri juridiko hauen bidez egiten da:

  1. MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-ren zerbitzuen informazio-eskaera eta/edo kontratazioa. Zerbitzu horien terminoak eta baldintzak zure eskura jarriko dira beti, balizko kontratazio baten aurretik.
  2. Baimen askea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea, Pribatutasun Politika hau zure eskura jarriz jakinarazten dizugun bitartean; izan ere, Pribatutasun Politika irakurri ondoren, ados egonez gero, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako jarritako lauki bat markatuta, esaterako.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo modu oker edo osatugabean ematen baduzu, ezingo dizugu zure eskaera erantzun, eta guztiz ezinezkoa izango da eskatutako informazioa zuri ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

Jabetza intelektualeko eskubideak

MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L. egile-eskubide guztien, jabetza intelektualaren eta industrialaren, "know how" aren eta www.morgancrea.net webgunearen edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin zerikusia duten beste eskubide guztien titularra da, baita horiek inplementatzeko beharrezkoak diren programen eta erlazionatutako informazioaren titularra ere.

Ezin da www.morgancrea.net webgunearen eduki osoak edo partzialak kopiatu, argitaratu eta/edo modu ez hertsiki pribatuan erabili, aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

Softwarearen jabetza intelektuala

Erabiltzaileak MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-k bere esku jarritako hirugarrenen programak errespetatu behar ditu, doakoak eta/edo publikoak izan arren. MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L. enpresak softwarearen beharrezko ustiapen-eskubideak eta jabetza intelektuala ditu.

Erabiltzaileak ez du inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen kontratatutako zerbitzuagatik, zerbitzua emateko beharrezko softwareari dagokionez, ezta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoari dagokionez ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentziak izan ezik, eta horiek irauten duten bitartean soilik.

Kontratua betetzea gainditzen duen edozein jardueratarako, erabiltzaileak MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ren idatzizko baimena beharko du. Erabiltzaileak debekatuta izango du MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ren jabetzako zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak sartzea, aldatzea eta bistaratzea, eta bere gain hartuko du zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gerta daitekeen edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, bere aldetik zabarkeriaz edo maltzurkeriaz jokatzearen ondorioz.

Ostatatutako edukien jabetza intelektuala

Debekatuta dago MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-k emandako zerbitzuak jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurka erabiltzea, eta bereziki:

Erabiltzaileak bere webgunearen edukiaren, transmititu eta biltegiratutako informazioaren, hipertestu-esteken, hirugarrenen aldarrikapenen eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko lege-ekintzen gaineko erantzukizun osoa du.

Erabiltzaileak erantzukizuna du indarrean dauden lege eta erregelamenduei eta online zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektronikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoa mantentzearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten arauei dagokienez.

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-ri, MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-ren inputazioak erabiltzaileari egotz dakiokeen arrazoiren batean eragindako gastuengatik, ordainsariak eta defentsa juridikoko gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

Ostatatutako informazioaren babesa

MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.-k bere zerbitzarietan ostatatutako edukien babeskopiak egiten ditu, baina ez du bere gain hartzen erabiltzaileek datuak ustekabean galtzearen edo ezabatzearen ardura. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datu guztiak birjarriko dituztenik; izan ere, baliteke datu horiek ezabatu eta/edo aldatu izana azken segurtasun-kopia egin zenetik igarotako denbora-tartean.

Eskainitako zerbitzuek, backup zerbitzu espezifikoek izan ezik, ez dute barne hartzen MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L. enpresak egindako segurtasun-kopietan gordetako edukiak birjartzea, galera hori erabiltzaileari egotz dakiokeenean; kasu horretan, berreskurapenaren konplexutasunarekin eta bolumenarekin bat datorren tarifa bat zehaztuko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuak birjartzea zerbitzuaren prezioan sartuta dago soilik baldin eta edukiaren galera MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ri egotz dakizkiokeen arrazoiengatik gertatu bada.

Merkataritza-komunikazioak

LSSI legea aplikatuz, MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L. enpresak ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokideren batez, baldin eta aldez aurretik komunikazio horien hartzaileek eskatu edo berariaz baimendu ez badituzte.

Aldez aurreko kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.k baimena du MORGAN CREATIVOS CINE-TV.S.L.ren produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, baldin eta hasiera batean bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, Bezeroaren Arretarako kanalen bidez merkataritza-informazio gehiago ez helarazteko eskatu ahal izango du.